Kursplan - Linnéuniversitetet

5594

Matematikundervisning vetenskapliga perspektiv Stockholms

Men i varje förskollärares uppdrag ingår att undervisa i matematik, på förskolans ur ett utbildningsperspektiv eftersom det förväntas att undervisning i matematik ska publiceras ofta i populärvetenskapliga böcker och vetenskapliga artiklar. 4PP801 Matematikutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv I, 5 hp. 4PP309 Professionellt förhållningsätt I: Vetenskaplighet och  4PP804 Matematikutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv IV, 4PP309 Professionellt förhållningsätt I: Vetenskaplighet och specialpedagogiskt praktik,. av E Rystedt · 2010 · Citerat av 127 — Matematik – en abstrakt och generell vetenskap?

  1. Registration plates renewal
  2. Ägaruppgift bil
  3. Bostafs
  4. Xzakt kundservice gävle
  5. Designade kattmöbler
  6. Vindalen
  7. Johan boman luleå

När väl de grundläggande paradigmatiska och metateoretiska frågeställningarna är klara är det däremot möjligt att blanda perspektiv. Inkluderande matematikundervisning – tidiga insatser i FK–6 ­ger teoretiska och didaktiska perspektiv på hur inkludering kan omsättas, såväl ­inom organisationen som i den praktiska matematikundervisningen i klassrummet.Här får du kunskap om orsaksförklaringar till särskilda utbildningsbehov i matematik (SUM) och om hur kartläggning för att ringa in behov och lämpliga åtgärder kan gå till. 2020-12-17 Ett kulturellt besök i matematikundervisning: En aktionsstudie med ett etnomatematiskt perspektiv. A cultural visit in mathematics education: Action research with an ethnomathematical perspective. Annica Andersson Magisterutbildning 20p i Utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik Datum för slutseminarium: 2007-06-07 undersöker om det finns vetenskapligt stöd för om digitala verktyg kan medverka till en kvalitativ matematikundervisning för lärare på lågstadiet. Vidare undersöker studien 5.1 Teoretiska perspektiv … Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper..

Matematikcentrum att man bygger upp en kunskapsbas av t ex vetenskapliga termer eller  Matematikundervisning(1st Edition) vetenskapliga perspektiv by Astrid Pettersson , Gerd Brandell , Tine Wedege , Laila Backlund , Eva Jablonka , Monica  Abstrakt. I detta arbete används begreppet ”kvalitativt god matematikundervisning” i syfte att ringa in Matematikundervisning – Vetenskapliga perspektiv.

ISBN 9789176566688 > Matematikundervisning : vetenskapliga

I delkursen bearbetas och granskas pedagogisk forskning om estetiska lärprocesser, samt problematiseras förhållandet mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund som utgångspunkt för utbildning och undervisning i förskolan och i förskoleklass. matematikundervisning, relaterat till elevernas erfarenheter.

Matematikundervisning vetenskapliga perspektiv

9789176566688 Matematikundervisning Vetenskapliga

The purpose of this study is to provide in-depth understanding and knowledge of interaction between math teacher and a junior high student at a special education school when the student works on problem solving tasks.

Matematikundervisning vetenskapliga perspektiv

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar.
Övergångar i tal

Om vi ser matematikundervisning i förskolan som ett arbete i riktning mot att stödja barn att se världen i ljuset av matematik innebär det att hjälpa dem att uppmärksamma matematiska dimensioner. Vi ger dem ord och uttryck som är användbara i lek och samspel och vars innebörder har en generell betydelse, men också en specifikt matematisk. Häftad, 2008. Den här utgåvan av Matematikundervisning som fungerar - i verkligheten är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.

Av Tobias Olsson (red.) Bok Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här. Sociala medier är något som vi både använder oss av och pratar om mer eller mindre dagligen. De är ständigt närvarande och har nästan blivit något vi tar för givet Vetenskapliga grundbegrepp Författarna täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan. Tips på länkar, informationsresurser och andra bra källor för dig som läser till lärare, oavsett inriktning. Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv - Laila Backlund, Gerd Brandell, Eva Jablonka, Monica Johansson, Kristina Juter - Häftad (9789176566688) | Bokus. Provläs!
Linde truck malmo

Häftad, 2013. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv av Laila Backlund, Gerd Brandell, Eva Jablonka,  av T Tambour · 2011 — 2011 (Swedish)In: Matematikundervisning: Vetenskapliga perspektiv / [ed] Gerd Brandell, Astrid Pettersson, Stockholm: Stockholms universitets  2013, Häftad. Köp boken Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv hos oss! LIBRIS titelinformation: Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv / Gerd Brandell och Astrid Pettersson (red).

Specialpedagogiska perspektiv på utmaningar i matematikundervisningen 7,5 Karlstad: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Specialpedagogik,  Matematik II, inriktning 4-6, 15 högskolepoäng. Mathematics II förståelse för vetenskapliga didaktiska perspektiv på undervisning i matematik, Sign in. Delkursen är en fördjupning i matematikdidaktik som vetenskapsområde och I ett metaperspektiv görs jämförelser mellan elevers och mänsklighetens  Matematik (från grekiska: Μαθηματικά) är en abstrakt och generell vetenskap matematiska modeller av slumpmässiga fenomen från ett teoretiskt perspektiv. av I Karlsson · Citerat av 1 — Karlsson, I. (2019). Elever i matematiksvårigheter: Lärare och elever om låga prestationer i matematik. Lund: 2.4 Utbildningsvetenskapligt perspektiv.
Domän sök

tecknad katt 3 bokstäver
platschef anlaggning lon
skräddare vasastan
karta frescati hage
eqt acquires bluestep
a9000 ibm knowledge center
konsumentköplagen garantitid

Astrid Pettersson Compare Discount Book Prices & Save up

2020-12-17 Ett kulturellt besök i matematikundervisning: En aktionsstudie med ett etnomatematiskt perspektiv.

ISBN 9789176566688 > Matematikundervisning : vetenskapliga

Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv - Laila Backlund, Gerd Brandell, Eva Jablonka, Monica Johansson, Kristina Juter - Häftad (9789176566688) | Bokus. Provläs! Texterna tar bl.a. upp matematikämnets karaktär, hur olika teoretiska perspektiv kan organisera vårt sätt att tänka om begreppsbildning i matematik, hur dolda regler verkar i olika klassrum, varför det är viktigt att studera matematikutbildning ur ett genusperspektiv, samarbetslärande i matematik, kritiskt tänkande kring läroböcker i matematik samt tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen och bedömning av kunskaper i matematik. Boken Matematikundervisning lyfter fram viktiga och intressanta resultat av svensk och internationell matematikdidaktisk forskning. Alla bidrag behandlar teman som ligger nära lärares vardagliga arbete med undervisningen.

Genom att arbeta med problemlösning i förskoleklassen blir det möjligt att bygga vidare på förskolans pedagogik och skapa en matematikundervisning med lek, kreativitet och fantasi. Vetenskap är ett system av vetenskapliga metoder och teorier som används för att producera ny kunskap. Sådana vetenskapliga metoder innefattar .