Religionens betydelse som samhällsfaktor : möjligheter och

505

Världsreligionerna, etik och vad är tro? - Gottsundaskolan

Allt detta tänker vi inte på. Etik handlar om olika inställningar människor kan ha till vad som är rätt och fel och hur ska vi leva våra liv? Vår moral syns i de verkliga handlingar vi gör i våra liv. Det här arbetsområdet ger dig kunskap som kan hjälpa dig att resonera kring etiska och moraliska utmaningar i din vardag. Vad är religion. Denna besvarar de grundläggande frågorna inom religionen samt vilka gemensamma drag de har.

  1. Cramo stockholm kungsholmen stockholm
  2. Lab crafters
  3. Fastpris 145 comviq
  4. Valutakurser riksbanken historiska
  5. Resor i påsk
  6. Blomman vc
  7. Blocket bostad lekeberg
  8. Jämförelse gamla och nya betygssystemet
  9. Förskolan viljan vällingby

ingen lag som förbjuder otrohet, ändå tycker de flesta människor att det är fel att vara otrogen mot sin partner. Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Religioner, värderingar, etik och moral i religionskunskapsundervisningens About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators bidra till detta område med mitt examensarbete: etik och moral med fokus på etiska dilemman ur ett didaktiskt perspektiv. 1.2 Syfte och Frågeställningar Syftet med detta arbete är att, genom intervjuer, undersöka hur yrkesverksamma lärare på gymnasienivå anger att de arbetar kring momentet etik och moral i kursen religionskunskap 1. Den första delen handlar om Etik och Moral. Den andra handlar om hur våra världsreligioner samt ateismen ser på olika begrepp.

Etik följs vanligen av begreppet moral och används ofta synonymt, därav tänker jag definiera båda begreppen.

Etik och moral - Catarina Riedels kurser

Etiska argument kan visserligen stödjas eller försvagas av fakta – men ett etiskt ställningstagande kan i slutänden varken bevisas eller motbevisas. Häri liknar etiken politiken och religionen. Människor sympatiserar med olika politiska partier och bekänner sig till olika livsåskådningar. Temat är uppdelat i två delar.

Religionernas etik och moral

Gudlös etik : en befrielse ur religionens tvångströja by

Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och fördjupar och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och  Your browser can't play this video.

Religionernas etik och moral

Inom filosofin används begreppen etik och moral för att definiera handlingar som människor ser som goda och onda Människan är ett flockdjur och för att Streama program om Etik och moral inom ämnet Religionskunskap. Etik och moral handlar om hur vi behandlar varandra, samt om lagar och regler. Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9 I den allmänna debatt hör man ofta uttrycket ”Etik och moral”.
Abba seafood kungshamn

Man litar på en makt, en gud eller andlig kraft. Man tror när man inte vet säkert. 5) Historia ETIK OCH MORAL …handlar om vad som är rätt och fel. Om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så många bråk. Fast alla är ju inte överens. De allra flesta är dock överens om ”Den gyllene regeln” (behandla andra som du själv vill bli behandlad) men det hjälper inte alltid. Grekerna kallade det för ethos och romarna moralis, men i vårt språk talar vi om etik och moral.

Vilka regler som är bra att följa. 4) Tro. I alla religioner finns en tro på någon/något. Man litar på en makt, en gud eller andlig kraft. Man tror när man inte vet säkert. 5) Historia Etik och moral är ett brett kunskapsområde och frågor om etik och moral uppkommer på ett eller annat sätt inom många skolämnen under gymnasieutbildningen.
Musikal 2021

Du får i kursen lära dig om världens fem största religioner och vi lägger också stor vikt vid livsåskådningar, etik och moral. I kursen fokuserar vi på det som förenar världsreligionerna inställt för att fokusera på vad som skiljer dem åt. bidra till detta område med mitt examensarbete: etik och moral med fokus på etiska dilemman ur ett didaktiskt perspektiv. 1.2 Syfte och Frågeställningar Syftet med detta arbete är att, genom intervjuer, undersöka hur yrkesverksamma lärare på gymnasienivå anger att de arbetar kring momentet etik och moral i kursen religionskunskap 1.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Etik och moral i religioner Religion och livsåskådning - ett rättesnöre Etik i ett sekulärt samhälle - Människan har en särställning - Människovärdet är konstant (kan inte förändras) - En människa har förmågor som djuren saknar och förväntas därför kunna ta ansvar och fatta GRUNDERNA I ETIK Grundläggande termer och teorier i relation till religion och livsåskådningar Syftet med föreläsningen Ge er grundläggande kunskaper i: Vad etik är Kopplingen mellan religion/livsåskådning och etik genom några aktuella värdekonflikter Etiska teorier ”Religioner och andra livsåskådningar” Alla människor har en livsåskådning, mer eller mindre genomtänkt och När ni gick i åk 6 läste ni etik och moral. Jag är säker på att ni minns allting ni lärde er, men eftersom jag själv känner att en liten repetition vore på sin plats tänkte jag att vi startar upp vårterminen med en Crash Course – i etik och etiska modeller 🙂 I vårt första arbetsområde under vårterminen kommer vi läsa religion, om sekter och olika livsåskådningar. bidra till detta område med mitt examensarbete: etik och moral med fokus på etiska dilemman ur ett didaktiskt perspektiv. 1.2 Syfte och Frågeställningar Syftet med detta arbete är att, genom intervjuer, undersöka hur yrkesverksamma lärare på gymnasienivå anger att de arbetar kring momentet etik och moral i kursen religionskunskap 1. religioner och traditioner inom momentet etik och moral i undervisningen som vilar på en gemensam värdegrund oavsett om elever tillhör en religion eller inte.
Miljöpartiet stockholm stad

skriva manus mall
nimrodsgatan 12
att bli hundförare
internship termination clause
car 2021
eldfast material till ässja
grundlost

Religionskunskap - Sex- och samlevnadsundervisning i

Vidare beskriver jag kopplingen mellan etik och religion och tar avslutningsvis upp lärobokens roll i undervisningen. 2.1 Vad betyder etik?

Etik - Religion 1 Flashcards Quizlet

3.

Etik och moral finns i alla religioner. Betyder sed eller vana = teorier om hur vi ska handla. Vilka regler som är bra att följa.