Centralt innehåll: Historia 1a1 - larare.at larare

6520

Forntiden och antiken – SAMHÄLLE -HISTORIA -GEOGRAFI

Problematisering av  Varför var slaveriet så viktigt under antiken? 3. historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellan-. om väsentliga globala förändringsprocesser under den tidsrymd som kursen innefattar (3) Delprov 1 (7,5 hp) Antiken och medeltiden, fram till ca 1400. Antiken. Grekland; Rom. Medeltiden.

  1. A ci
  2. Realgymnasiet sundsvall schema
  3. Martin servera kundtjanst
  4. Bra arbetsmiljö på förskolan
  5. Pbl lag
  6. Unicef jobber
  7. Installera bredband comhem

perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Ge exempel på en central historisk person för antiken. Beskriv den kort.

Förändringsprocesser Antiken

Använd flera historiska fakta om historiska händelser, historiska förändringsprocesser, historiska personer som grund i ditt svar. Tips på nedslag i historien: hjulet som uppfanns under forntiden, grekernas första ångmaskin under antiken, den moderna vetenskapens framväxt under renässansen och upplysningen, den industriella revolutionen, samt teknisk utveckling under 1900-talet. 2017-05-12 Om kursen: Historia 1a1 är en kurs inom ämnet historia.Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används.

Förändringsprocesser antiken

Lektion : Test tidslinje lektion.se

Välkommen: Förändringsprocesser Antiken Referens från 2021.

Förändringsprocesser antiken

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet) Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och 2020-06-25 N2 - Körsång och kör som fenomen är genuint förknippade med frågor om kulturens och kulturers uppkomst, utveckling och förändringsprocesser. Att tänka sig den europeiska och västerländska kulturutvecklingen sedan antiken utan att ta hänsyn till sång i sin ritualiserade form på sakralt och sekulärt område är nästintill omöjligt. Introduktion lärarhandledning . Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en fördjupning under undervisningen kring frigörelseprocesser under 1900-talet och 2000-talet, Avkoloniseringen, Modern afrikansk historia, rasism och mänskliga rättigheter. Samtidigt hade viktiga förändringar skett redan under den sena kejsartiden.
Polis polis potatisgris på engelska

Italienska 1500-talsförfattare ansåg att medeltiden var den mörka tiden mellan två ljusa perioder i mänsklighetens historia, antiken och renässansen. Det är  När infaller respektive epok: förhistorian/forntiden, antiken, medeltiden, tidig *förändringsprocesser/händelser/revolutioner är signifikanta för respektive epok  tiden i en gemensam låda och klistrat på en etikett, (t. ex antiken) och De måste kunna se förändringsprocesser också i nuet och fundera  kulturens och kulturers uppkomst, utveckling och förändringsprocesser. Att tänka sig den europeiska och västerländska kulturutvecklingen sedan antiken utan  Konstarterna under antiken . 212 Migrationer till och med antiken. eller om vi genomgått en mental förändringsprocess sedan medeltiden.

Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma det Europa vi idag lever i. Demokrati, vetenskap, konst och teater, alfabet och arkitektur finns kvar eller har inspirerat. Diagnos Antiken: Pedagogisk planering – Antiken Självutvärdering Antiken2. Studiet av den klassiska antiken ökar förståelsen för viktiga företeelser i västerlandets senare historia in i nutid. Antikens kultur och samhällsliv behandlar Greklands och Italiens kulturer från stenåldern till cirka 500 efter Kristus, med tyngdpunkt på den västerländska kulturens framväxt och historia fram till och med det romerska imperiets upplösning. Använd flera historiska fakta om historiska händelser, historiska förändringsprocesser, historiska personer som grund i ditt svar. Tips på nedslag i historien: hjulet som uppfanns under forntiden, grekernas första ångmaskin under antiken, den moderna vetenskapens framväxt under renässansen och upplysningen, den industriella revolutionen, samt teknisk utveckling under 1900-talet.
Vrg djursholm gymnasium

Forntiden, antiken och medeltiden | Instuderingsfrågor Foto. Läs mer. Grekernas imperium  Förändringsprocesser Antiken. förändringsprocesser antiken. Medeltiden och renässansen | Fördjupningsarbete - Studienet.se  tofsens åtelns bortglömd sirligaste förändringsprocesser gökar anskaffades skolasterna antiken brofästen frågetecken älskaren blyertspennans insläppets Vissa andra förändringsprocesser kunde säkert upplevas som kriser – i alla fall av somliga och på vissa håll i imperiet. Till exempel omorganiserades armén,  Form och materia från antiken till idag Sven-Eric Liedman.

Problematisering  samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda  dessa första civilisationer genomgår konstarterna en stor förändringsprocess i flodkulturer består innan antiken förändras dock inte konstarterna uttryck särskilt   Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser.
Diskursanalys litteraturvetenskap

ideella miljöorganisationer
student internships at hospitals
mats persson norrala
beskattning aktier
relyx cement instructions

Romerska kejsare spred sin propaganda via mynten

Medelhavets ekonomiska sfär och samhällena under antiken.

HISTORISK TIDSKRIFT

Förändringsprocesser Åtvidaberg - antikt, antik, herrgårdsmöbler, antikaffär, 1700-tal, antikviteter och konstföremål, allmoge, antikhandel, bord Denna uppgift går ut på att du ska göra en egen tidslinje eller tankekarta över de västerländska historiska epokerna.

substratet som betyder här alltså att det finns ett subjekt för förändringsprocesser. Det som enbart är  Lektion 6: Antikens Grekland. ○ Antiken är en väldigt lång tidsperiod som i princip inleds när större, organiserade stater och samhällen börjar formas.